Torvlegging nybygg

Torvtak har gode tradisjoner i Norge.

Torvtak er vakkert, miljøvennlig og i pakt med naturen.
Torvtak er tunge og skal tåle opphold og ferdsel. Tykkelsen på vekstlaget tilpasses etter behovet.

Bærekonstruksjonen må dimensjoneres for vekten som grønne tak gir
Det er ikke mulig å anlegge intensivt grønt tak på eksisterende tak uten at konstruksjonen forsterkes.

Ta kontakt for informasjon om dette.