Radonsikring

Radonduk klasse B og C

Tiltak for å forebygge radonsikring i nye bygg er i dag et krav fra myndighetene.

Radonsikring og grunnventileringssystem
Radonbrønn plasseres under bygget og består av rør eller radonbrønner.
Hensikten med radonsikringen er å kunne ventilere bort radonholdig luft.
Radonsikringens plassering deler radonmembranene inn i tre bruksgrupper – bruksgruppe A, B og C.
Vi tilbyr radonduk klasse B og C